Các bài viết của Blog HuuHungHienHoa.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế 

Hầu hết các bài viết tại Hữu Hùng Blog đều tự viết dựa trên sự trải nghiệm, kinh nghiệm ,cảm xúc của tôi là Hữu Hùng ( Tác giả nội dung, điều hành HuuHungHienHoa.Com )

Vì vậy khi ghét thăm Blog Hữu Hùng, độc giả  vui lòng tuân thủ cách chính sách ( Policy ) mà tôi đưa ra sau đây.

Quy định chia sẻ bài viết tại Hữu Hùng Blog

  1. Không được phép copy nội dung và đổi tên tác giả
  2. Vui lòng ghi rõ nguồn, trích dẫn LINK nếu chia sẻ sẻ bài viết từ Blog của tôi lên các mạng xã hội hay diễn đàn khác
  3. Không sử dụng bất kỳ nội dung nào tại HuuHungHienHoa.Com để thương mai hóa

Bản quyền Logo Hữu Hùng Blog

  1. Logo được sử dụng tại Hữu Hùng Blog  mang thương hiệu riêng do chính tôi là người thiết kế và giữ bản quyền

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, đạo đức của mỗi người và không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách thể hiện sự tôn trọng công sức tác giả.

 Thân!