Danh mục: Viết cho HỌC SINH – SINH VIÊN

Viết những gì thuộc về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cho các bạn Học Sinh, Sinh Viên.Đó có thể là những chia sẻ do tôi viết bằng hiểu biết và trải nghiệm của bản thân hoặc chọn lọc, tiếp thu từ các tác giả khác